Sunday, March 30, 2008

cara post blog......

assalamualaikum.
sahabat2 yg dsayangi.....

first,
clik sign in yg ada kat atas blog

second,
username:wardahsafwah@yahoo.com
password:naha1989

third,
clik new post kat blog myfame bukan wardahsafwah coz tu blog wana...
then post la pe2 yg u all nak....]

SEMOGA BERJAYA POST EH......
MARI LA KITA SAMA2 BERKONGSI PE2 MAKLUMAT,CERITA,
HOT STORY N SO ON....

Friday, March 28, 2008

Bila Paderi Terpaksa Buka Rahsia

Assalamualaikum dan salam sejahtera...

"LAA ILAHA ILLA ANTA SUBHANAKA INNI
KUNTU MINALZHAALIMIIN"

Hayati kandungannya

Bismillahirrahmanirrahim.

Ada seorang pemuda Arab yang baru saja
menyelesaikan bangku kuliahnya di
Amerika. Pemuda ini adalah salah
seorang yang diberi nikmat oleh Allah
berupa pendidikan agama Islam bahkan
dia mampu mendalaminya. Selain
belajar,
dia juga seorang jurudakwah Islam.
Ketika berada di Amerika, dia
berkenalan
dengan salah seorang Nasrani. Hubungan
mereka semakin akrab, dengan harapan
semoga Allah s.w.t. memberinya hidayah
masuk Islam.

Pada suatu hari mereka berdua berjalan-
jalan di sebuah perkampungan di
Amerika dan melintas dekat sebuah
gereja yang terdapat di kampung
tersebut.
Temannya itu meminta agar dia turut
masuk ke dalam gereja. Mula mula dia
keberatan, namun kerana desakan
akhirnya pemuda itu pun memenuhi
permintaannya lalu ikut masuk ke dalam
gereja dan duduk di salah satu
bangku
dengan hening, sebagaimana kebiasaan
mereka.

Ketika paderi masuk, mereka serentak
berdiri untuk memberikan penghormatan
lantas kembali duduk. Di saat itu, si
paderi agak terbeliak ketika melihat
kepada para hadirin dan berkata, "Di
tengah kita ada seorang Muslim. Aku
harap dia keluar dari sini." Pemuda
Arab itu tidak bergerak dari
tempatnya.
Paderi tersebut mengucapkan perkataan
itu berkali-kali, namun dia tetap
tidak bergerak dari tempatnya. Hingga
akhirnya paderi itu berkata, "Aku
minta dia keluar dari sini dan aku
menjamin keselamatannya." Barulah
pemuda
ini beranjak keluar.

Di ambang pintu, pemuda bertanya
kepada sang paderi, "Bagaimana anda
tahu
bahawa saya seorang Muslim?" Paderi
itu menjawab, "Dari tanda yang
terdapat
di wajahmu."

Kemudian dia beranjak hendak keluar.
Namun, paderi ingin memanfaatkan
kehadiran pemuda ini dengan mengajukan
beberapa pertanyaan, tujuannya untuk
memalukan pemuda tersebut dan
sekaligus mengukuhkan agamanya. Pemuda
Muslim
itupun menerima tentangan debat
tersebut.

Paderi berkata, "Aku akan mengajukan
kepada anda 22 pertanyaan dan anda
harus menjawabnya dengan tepat. " Si
pemuda tersenyum dan berkata,
"Silakan!"

Sang paderi pun mulai
bertanya, "Sebutkan satu yang tiada
duanya, dua yang
tiada tiganya, tiga yang tiada
empatnya, empat yang tiada limanya,
lima
yang
tiada enamnya, enam yang tiada
tujuhnya, tujuh yang tiada delapannya,
delapan yang tiada sembilannya,
sembilan yang tiada sepuluhnya,
sesuatu
yang
tidak lebih dari sepuluh, sebelas yang
tiada dua belasnya, dua belas yang
tiada tiga belasnya, tiga belas yang
tiada empat belasnya."

"Sebutkan sesuatu yang dapat bernafas
namun tidak mempunyai ruh! Apa yang
dimaksud dengan kuburan berjalan
membawa isinya? Siapakah yang berdusta
namun masuk ke dalam surga? Sebutkan
sesuatu yang diciptakan Allah namun
Dia
tidak menyukainya? Sebutkan sesuatu
yang diciptakan Allah dengan tanpa
ayah
dan ibu!"

"Siapakah yang tercipta dari api,
siapakah yang diazab dengan api dan
siapakah yang terpelihara dari api?
Siapakah yang tercipta dari batu,
siapakah yang diazab dengan batu dan
siapakah yang terpelihara dari batu?"

"Sebutkan sesuatu yang diciptakan
Allah dan dianggap besar! Pohon apakah
yang mempunyai 12 ranting, setiap
ranting mempunyai 30 daun, setiap daun
mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan
dan dua di bawah sinaran matahari?"

Mendengar pertanyaan tersebut, pemuda
itu tersenyum dengan keyakinan kepada
Allah.

Setelah membaca "Bismillah..." dia
berkata,

-Satu yang tiada duanya ialah Allah
s.w.t..

-Dua yang tiada tiganya ialah Malam
dan Siang. Allah s.w.t.
berfirman, "Dan
Kami jadikan malam dan siang sebagai
dua tanda (kebesaran kami)."
(Al-Isra': 12).

-Tiga yang tiada empatnya adalah
kesilapan yang dilakukan Nabi Musa
ketika
Khidir menenggelamkan sampan, membunuh
seorang anak kecil dan ketika
menegakkan kembali dinding yang hampir
roboh.

-Empat yang tiada limanya adalah
Taurat, Injil, Zabur dan al-Qur'an.

- Lima yang tiada enamnya ialah Solat
lima waktu.

-Enam yang tiada tujuhnya ialah jumlah
Hari ketika Allah s.w.t. menciptakan
makhluk.

-Tujuh yang tiada delapannya ialah
Langit yang tujuh lapis. Allah s.w.t.
berfirman, "Yang telah menciptakan
tujuh langit berlapis-lapis. Kamu
sekali-kali tidak melihat pada ciptaan
Rabb Yang Maha Pemurah sesuatu yang
tidak seimbang." (Al-Mulk: 3).

-Delapan yang tiada sembilannya ialah
Malaikat pemikul Arsy ar-Rahman.
Allah
s.w.t. berfirman, "Dan malaikat-
malaikat berada di penjuru-penjuru
langit.
Dan pada hari itu delapan orang
malaikat menjunjung 'Arsy Rabbmu di
atas
(kepala) mereka." (Al-Haqah: 17).

-Sembilan yang tiada sepuluhnya adalah
mu'jizat yang diberikan kepada Nabi
Musa yaitu: tongkat, tangan yang
bercahaya, angin topan, musim
paceklik,
katak, darah, kutu dan belalang.*

-Sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh
ialah Kebaikan. Allah s.w.t.
berfirman, "Barang siapa yang berbuat
kebaikan maka untuknya sepuluh kali
lipat." (Al-An'am: 160).

-Sebelas yang tiada dua belasnya ialah
jumlah Saudara-Saudara Nabi Yusuf .

-Dua belas yang tiada tiga belasnya
ialah Mu'jizat Nabi Musa yang terdapat
dalam firman Allah, "Dan (ingatlah)
ketika Musa memohon air untuk kaumnya,
lalu Kami berfirman, "Pukullah batu
itu dengan tongkatmu." Lalu
memancarlah
daripadanya dua belas mata air." (Al-
Baqarah: 60).

-Tiga belas yang tiada empat belasnya
ialah jumlah Saudara Nabi Yusuf
ditambah dengan ayah dan ibunya.

-Adapun sesuatu yang bernafas namun
tidak mempunyai ruh adalah waktu
Subuh.
Allah s.w.t. berfirman, "Dan waktu
subuh apabila fajarnya mulai
menyingsing." (At-Takwir: 18).

-Kuburan yang membawa isinya adalah
Ikan yang menelan Nabi Yunus AS.

-Mereka yang berdusta namun masuk ke
dalam surga adalah saudara-saudara
Nabi
Yusuf, yakni ketika mereka berkata
kepada ayahnya, "Wahai ayah kami,
sesungguhnya kami pergi berlumba-lumba
dan kami tinggalkan Yusuf di dekat
barang-barang kami, lalu dia dimakan
serigala." Setelah kedustaan
terungkap,
Yusuf berkata kepada mereka, "Tak ada
cercaan terhadap kamu semua." Dan
ayah
mereka Ya'qub berkata, "Aku akan
memohonkan ampun bagimu kepada Rabbku.
Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang."
(Yusuf:98)

-Sesuatu yang diciptakan Allah namun
tidak Dia sukai adalah suara Keldai.
Allah s.w.t. berfirman, "Sesungguhnya
sejelek-jelek suara adalah suara
keldai." (Luqman: 19).

-Makhluk yang diciptakan Allah tanpa
bapa dan ibu adalah Nabi Adam,
Malaikat, Unta Nabi Shalih dan Kambing
Nabi Ibrahim.

-Makhluk yang diciptakan dari api
adalah Iblis, yang diazab dengan api
ialah
Abu Jahal dan yang terpelihara dari
api adalah Nabi Ibrahim. Allah s.w.t.
berfirman, "Wahai api dinginlah dan
selamatkan Ibrahim." (Al-Anbiya':69).

-Makhluk yang terbuat dari batu adalah
Unta Nabi Shalih, yang diazab dengan
batu adalah tentara bergajah dan yang
terpelihara dari batu adalah Ashabul
Kahfi (penghuni gua).

-Sesuatu yang diciptakan Allah dan
dianggap perkara besar adalah Tipu
Daya
Wanita, sebagaimana firman Allah
s.w.t. "Sesungguhnya tipu daya kaum
wanita
itu sangatlah besar." (Yusuf: 28).

-Adapun pohon yang memiliki 12 ranting
setiap ranting mempunyai 30 daun,
setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di
bawah teduhan dan dua di bawah sinaran
matahari maknanya: Pohon adalah Tahun,
Ranting adalah Bulan, Daun adalah
Hari dan Buahnya adalah Solat yang
lima waktu, Tiga dikerjakan di malam
hari dan Dua di siang hari.

Paderi dan para hadirin merasa takjub
mendengar jawapan pemuda Muslim
tersebut. Kemudian dia pun mula hendak
pergi. Namun dia mengurungkan
niatnya
dan meminta kepada paderi agar
menjawab satu pertanyaan saja.
Permintaan
ini
disetujui oleh paderi.

Pemuda ini berkata, "Apakah kunci
surga itu?"

Mendengar pertanyaan itu lidah paderi
menjadi kelu, hatinya diselimuti
keraguan dan rupa wajahnya pun
berubah. Dia berusaha menyembunyikan
kekuatirannya, namun tidak berhasil.
Orang-orang yang hadir di gereja itu
terus mendesaknya agar menjawab
pertanyaan tersebut, namun dia cuba
mengelak.

Mereka berkata, "Anda telah
melontarkan 22 pertanyaan kepadanya
dan
semuanya
dia jawab, sementara dia hanya memberi
cuma satu pertanyaan namun anda
tidak
mampu menjawabnya!"

Paderi tersebut berkata, "Sesungguh
aku tahu jawapannya, namun aku takut
kalian marah."

Mereka menjawab, "Kami akan jamin
keselamatan anda. "

Paderi pun berkata, "Jawapannya ialah:
Asyhadu An La Ilaha Illallah, Wa
Asyhadu Anna Muhammadar Rasulullah. "

Lantas paderi dan orang-orang yang
hadir di gereja itu terus memeluk
agama
Islam. Sungguh Allah telah
menganugerahkan kebaikan dan menjaga
mereka
dengan Islam melalui tangan seorang
pemuda Muslim yang bertakwa.**

NOTA:

Ini adalah artikel sulung dari qasha
dan merupakan sebuah artikel yang
cukup
bagus. Ia dapat menyedarkan kita agar
membaca dan memahami isi kandungan
Al-Qur'an bagi membolehkan kita
menangkis tohmahan dan menjawab
pertanyaan
orang-orang kafir.

Saya pernah membaca dari satu buku
bahawa sebenarnya paderi Kristian tahu
bahawa Kunci Syurga itu adalah Dua
Kalimah Syahadah. Kerana itu
(kononnya)
apabila nazak seorang Kristian, maka
paderi akan datang membisikkan kalimah
itu ke telinganya dengan harapan dia
akan mati dalam Islam. Saya tidak
pasti
sama ada dakwaan ini (membisikkan ke
telinga orang nazak) benar atau tidak.
Namun saya pasti ahli kitab Kristian
tahu bahawa Kunci Syurga adalah Dua
Kalimah Syahadah. Cuma, mereka tidak
mahu mengaku (kebenaran Islam) kerana
bimbang akan kehilangan pangkat dan
kedudukan duniawi.

Wallahua'lam

Thursday, March 27, 2008

Tuesday, March 18, 2008

PERANGKAP TIKUS
Sepasang suami dan isteri petani pulang kerumahsetelah berbelanja. Ketika mereka membuka barangbelanjaan, seekor tikus memperhatikan gelagat sambilmenggumam "hmmm...makanan apa lagi yang dibawa merekadari pasar??"

Ternyata yang dibeli oleh petani hari adalah rerangkaptikus. Sang tikus naik panic bukan kepalang.Ia bergegas lari ke sarang dan bertempik, " Adaperangkap tikus di rumah....di rumah sekarang adaperangkap tikus...."Ia pun mengadu kepada ayam dan berteriak, " Adaperangkat tikus !" Sang Ayam berkata, " Tuan Tikus !Aku turut bersedih tapi ia tak adakena-mengena dengan aku.”

Sang Tikus lalu pergi menemui seekor Kambing sambilberteriak seperti tadi.Sang Kambing pun jawab selamba, “Aku pun turutbersimpati.. .tapi tidak ada yang boleh aku buat. Lagipun tak tak ada kena-mengena dengan aku. "

Tikus lalu menemui Sapi. Ia mendapat jawaban sama. "Maafkan aku. Tapi perangkap tikus tidak berbahaya buataku sama sekali. Tak kanlah sebesaraku ni boleh masuk perangkap tikus.

"Dengan rasa kecewa ia pun berlari ke hutan menemui Ular. Sang ular berkata " Eleh engkau ni...PerangkapTikus yang sekecil tak kan la nak membahayakan aku.”

Akhirnya Sang Tikus kembali kerumah dengan pasrahkerana mengetahui ia akan menghadapi bahaya seorangdiri.Suatu malam, pemilik rumah terbangun mendengar suaraberdetak perangkap tikusnya berbunyi menandakan umpandah mengena. Ketika melihat perangkap tikusnya,ternyata seekor ular berbisa yang jadi mangsa. Buntutular yang terperangkap membuat ular semakin ganas danmenyerang isteri pemilik rumah.Walaupun si Suami sempat membunuh ular berbisatersebut, isterinya tidak sempat diselamatkan.Si suami pun membawa isterinya kerumah sakit.

Beberapahari kemudian isterinya sudah boleh pulang namun tetapsahaja demam.Isterinya lalu minta dibuatkan sup cakar ayam olehsuaminya kerana percaya sup cakar ayam bolehmengurangkan demam. Tanpa berfikir panjang si Suamipun dengan segera menyembelih ayamnya untuk dapatcakar buat sup.Beberapa hari kemudian sakitnya tidak kunjung reda.Seorang teman menyarankan untuk makan hati kambing. Ialalu menyembelih kambingnya untukmengambil hatinya.Masih juga isterinya tidaksembuh-sembuh dan akhirnya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji’un.Banyak sungguh orang datang melawat jenazahnya. Keranarasa sayang suami pada isterinya, tak sampai hati puladia melihat orang ramai tak dijamuapa-apa.. Tanpa berfikir panjang dia pun menyembelihsapinya untuk memberi makan orang-orang yangberziarah.Dari kejauhan...Sang Tikus menatap dengan penuhkesedihan. Beberapa hari kemudian ia melihat PerangkapTikus tersebut sudah tidak digunakan lagi.

SUATU HARI….KETIKA ANDA MENDENGAR SESEORANG DALAM KESUSAHAN DAN MENGIRA ITUBUKAN URUSAN ANDA... FIKIRKANLAH SEKALI LAGI.
Ayat Tenang Tenteram

1)Dan Nabi mereka, berkata lagi kepada mereka: "Sesungguhnya tanda kerajaan Talut itu (yang menunjukkan benarnya dari Allah) ialah datangnya kepada kamu peti Tabut yang mengandungi (sesuatu yang memberi) ketenteraman jiwa dari Tuhan kamu, dan (berisi) sebahagian dari apa yang telah ditinggalkan oleh keluarga Nabi-nabi Musa dan Harun; peti Tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya peristiwa kembalinya Tabut itu mengandungi satu tanda keterangan bagi kamu jika betul kamu orang-orang yang beriman".(al-Baqarah, 2: 248)

2)Kemudian Allah menurunkan semangat tenang tenteram kepada RasulNya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan tentera yang kamu tidak melihatnya, serta Ia menyeksa orang-orang kafir itu (dengan kekalahan yang membawa kehancuran); dan yang demikian itu ialah balasan bagi orang-orang yang kafir.(al-Taubah, 9: 26)

3)Kalau kamu tidak menolongnya (Nabi Muhammad) maka sesungguhnya Allah telahpun menolongnya, iaitu ketika kaum kafir (di Makkah) mengeluarkannya (dari negerinya Makkah) sedang ia salah seorang dari dua (sahabat) semasa mereka berlindung di dalam gua, ketika ia berkata kepada sahabatnya: "Janganlah engkau berdukacita, sesungguhnya Allah bersama kita". Maka Allah menurunkan semangat tenang tenteram kepada (Nabi Muhammad) dan menguatkannya dengan bantuan tentera (malaikat) yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan (syirik) orang-orang kafir terkebawah (kalah dengan sehina-hinanya) , dan Kalimah Allah (Islam) ialah yang tertinggi (selama-lamanya) , kerana Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.(al-Taubah, 9: 40)

4) (Tuhan yang membuka jalan kemenangan itu) Dia lah yang menurunkan semangat tenang tenteram ke dalam hati orang-orang yang beriman (semasa mereka meradang terhadap angkara musuh) supaya mereka bertambah iman dan yakin beserta dengan iman dan keyakinan mereka yang sedia ada; pada hal Allah menguasai tentera langit dan bumi (untuk menolong mereka); dan Allah adalah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.(al-Fath, 48: 4)

5)Demi sesungguhnya! Allah reda akan orang-orang yang beriman, ketika mereka memberikan pengakuan taat setia kepadamu (wahai Muhammad) di bawah naungan pohon (yang termaklum di Hudaibiyah); maka (dengan itu) ternyata apa yang sedia diketahuiNya tentang (kebenaran iman dan taat setia) yang ada dalam hati mereka, lalu Ia menurunkan semangat tenang tenteram kepada mereka, dan membalas mereka dengan kemenangan yang dekat masa datangnya.(al-Fath, 48: 18)

6)(Ingatlah dan kenangkanlah ihsan Tuhan kepada kamu) ketika orang-orang yang kafir itu menimbulkan perasaan sombong angkuh yang ada dalam hati mereka (terhadap kebenaran Islam) - perasaan sombong angkuh secara Jahiliyah (yang menyebabkan kamu panas hati dan terharu), lalu Allah menurunkan semangat tenang tenteram kepada RasulNya dan kepada orang-orang yang beriman (sehingga tercapailah perdamaian), serta meminta mereka tetap berpegang kepada "Kalimah Taqwa", sedang mereka (di sisi Allah) adalah orang-orang yang sangat berhak dengan "kalimah Taqwa" itu serta menjadi ahlinya. Dan (ingatlah), Allah adalah Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.(al-Fath, 48: 26)

SAKINAH (TENANG-TENTERAM)

Di dalam al-Quran, Allah SWT menyebut SAKINAH menerusi enam ayat di atas. Semua ayat-ayat tersebut diturunkan ketika orang-orang beriman berada dalam keadaan susah, takut dan tidak stabil. Yang mana ayat-ayat di atas diturunkan ketika hari peristiwa Hijrah, hari perang Hunain dan hari perjanjian Hudaibiyah. Ketikamana golongan beriman tertekan dan cemas, Allah SWT memberikan SAKINAH secara khusus kepada mereka. Lalu hati mereka merasa aman, tenteram, lapang dan sejahtera. Begitulah Allah SWT lakukan terhadap golongan beriman yang ingat kepadaNya semasa waktu senang. Justeru Allah SWT membantu mereka semasa susah.SAKINAH adalah nur, kekuatan dan ruh. SAKINAH meredakan ketakutan, menghiburkan orang yang bersedih dan cemas, menenangkan orang yang bengis dan hilang kawalan diri. Ia juga memberikan suntikan azam baru, ketabahan dan kecergasan. Apabila seseorang mendapat SAKINAH ia tidak akan melakukan maksiat. Ini kerana kelazatan, semangat, dan kenikmatan daripada SAKINAH lebih kuat menguasai dirinya daripada kelazatan maksiat.Ketika susah, SAKINAH meneguhkan keyakinan seseorang terhadap janji Allah, di samping ia berusaha mengambil sebab untuk senang.Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah membaca Ayat SAKINAH ketika menghadapi kesusahan. Suatu ketika beliau ditimpa sakit kuat dan merasa lemah untuk melawan godaan syaitan, beliau meminta orang berdekatannya membacakan Ayat SAKINAH kepadanya. Selepas itu beliau merasa lega dan lapang. Ibn Qaiyyim juga telah cuba mengamalkan bacaan Ayat SAKINAH, beliau mendapati ia sangat berkesan untuk menetapkan hati yang berbolak-balik dan memberikan ketenangan.
Sumber: Madarij al-Salikin
http://www.nabulsi. com/

Sunday, March 2, 2008

.....erm.....

Menang BN kali ini, siapkan diri serta ahli keluarga dengan taruhan harta, maruah akidah juga nyawa sebagai umpan untuk diragut, dirompak, diculik, dirogol, dimurtadkan @ dibunuh. Benarkah janji BN kita SELAMAT? Lihat apa yang berlaku selama ini, ia masih belum berlaku kepad kita. Berwaspadalah.


1. NEGARA ISLAM - Umno tidak bercita-cita untuk mendirikan sebuah Negara Islam mengikut panduan Al-Quran dan Sunnah. Ciri asas Negara Islam ialah dimana
i) Rakyat tidak kebuluran, hakikatnya rancangan 'Bersamamu' TV3 menonjolkan ramai rakyat yang kebuluran walau di negeri BN memerintah, ada dari warga TV3 makan siput babi ? Ada orang Kelantan makan siput babi ?
ii) Aman, realitinya anak/ saudara terpaksa ditemani kemana-mana, kejadian rompak/ ragut/ bunuh/ rogol/ dadah/ buang anak, kadar jenayah meningkat setiap tahun– rujuk statistic, tunggu.. nanti anda/ saudara/ anak/ isteri/ ibu anda pula jadi mangsa.. mangsanya lihat kini di kampong/ Bandar, kabel telefon, letrik dicuri, akibatnya Negara kerugian besar disebabkan dasar kerajaanlah.. akan datang tak tahulah apa lagi, asal ada barang jadi duit, itu masyarakat yang dibentuk Umno. Rujuk slot '360' TV3 sosial remaja makin runtuh, namun dekat pilihanraya, rancangan ni bodek kerajaan lebih.. kenapa ko buat macam tu Tv3, tunjukkan hakikat bahawa kerajaan BN gagal, apa nak ditakutkan?
iii) Pemimpin Islam – Pak Lah, zahir tidak tulen Islamnya, keluarganya tidak dipimpin menutup aurat (padanya soal aurat tidak wajibkah?) @ Islam Hadhari bebas berpakaiankah? Bagaimana mahu memimpin rakyat kalau begini rupanya. Ulama setaraf datuknya digam akibat tegur pemerintah. Tiada cita-cita menjadikan Islam satunya jalan cara hidup, memandailah rakyatnya makan, ia merupakan sebahagian dari doktrin Karl Mark (asas prinsip komunis), agama tidak boleh diberi tempat dalam semua aspek kehidupan kecuali ritual (ibadat) sahaja.

Kalau ada negeri yang di'pilot'kan sebagai negeri ISLAM oleh BN, amankah negeri tersebut?

( Mengapa 20 Feb 2008 tidak disiarkan rancangan Bersamamu, tunggu 27 Feb dan 5 Mac, sebenarnya BN takut nak tunjuk rakyat kebuluran di bawah kerajaan BN kepada rakyat awam menjelang pilihanraya ni, jangan jadi hipokrit lah TV3? )

http://ms.wikipedia.org/wiki/Parti_Islam_SeMalaysia
http://www.hyahya.org/
http://www.creationofman.net/
http://www.creationofuniverse.com/
http://www.creationofman.net/sitemap.html
http://www.emuslim.com/QuranandScience/General%20Science.asp
http://www.ediscoverislam.com/Quran-science.asp
http://scienceislam.com/
http://www.islamreligion.com/category/33/

ASOBIYAH/ Kebangsaan/ Nasionalisme – Umno memperjuangkan semangat Melayu sebagai asas, hakikatnya Islam perlu diutamakan. Asobiyah adalah luar dari tuntutan Islam. Pas keluar dari Perikatan adalah disebabkan tiada arah Umno kepada Islam. Rasulullah pun menolak asobiyah.
2. BATIL – Umno berada di pihak batil, ia tidak berjuang untuk mendaulat Al-Quran dan Sunnah sebagai acuan membentuk manusia ukhrawi (insan kamil). PAS memperjuangkan haq, sesuatu yang dituntut Islam untuk ditegakkan. Acuan manusia sesuai Al-Quran dan Sunnah sahaja, asal ada iman jadi taqwa.
3. FAKTA – memang undang-undang perlembagaan perlu dihormati jika itu FAKTA, hakikatnya mana satu lebih FAKTA, Al-Quran & As-Sunnah kah atau undang- undang ciptaan manusia ? Ini merupakan sebahagian skema Biro Tata Negara (BTN–buatan Umno), hakikatnya cari redho Allah adalah jalan yang terbaik. Percaya hanya kepada undang2 buatan manusia boleh keluar dari aqidah !!
4. JAMINAN - Umno memperalatkan bangsanya untuk terus berkuasa dan mengaut 'harta' negara dan diagih kepada kroninya. Masa depan kawasan Umno akan berkurang, adakah ehsan dari kroni yang lain? Atau jadi kita seperti Melayu Singapura, tidak lagi berkuasa dan ketuanan Islam/ Melayu lebur.
5. JANGAN BERALASAN – gunakan disiplin ilmu menolak PAS, PAS memperjuangkan tuntutan agama bukan sekadar kegunaan di masjid malah untuk kenegaraan. Bukan ISLAM diperintah, ISLAM yang memerintah.
6. PEMBANGUNAN – Pas tidak menolak pembangunan, namun pembangunan material semata-mata tidak membawa banyak makna. Banyak tamadun runtuh disebabkan isi moralnya jatuh.
7. BERKAT HASIL LAQO – Pusat Judi Genting Highland, pusat pelacuran terkenal di Kuala Lumpur Lorong Haji Taib, pusat pelacuran di setiap negeri, mana kesudahannya setelah 50 tahun merdeka? Tempat Pak Lah Bukit Mertajam salah satunya Hotel GP.
8. WAWASAN 2020 YANG AKAN GAGAL – wawasan adalah sesuatu misi yang ingin dicapai, nampaknya perkara 1, 4 dan 7 dalam cabaran Wawasan 2020 iaitu isu moral masyarakat kian membarah, asyik-asyik mak bapak yang disalahkan, mana tugas Umno sebagai bapak pemerintah?
9. APAKAH WAWASAN TERTINGGI ISLAM HADHARI? – apakah dengan bangunan yang hanya diletakkan kenyataan Islam dinamakan sebagai BANGUNAN ISLAM, jika begitu jamban yang diletakkan kenyataan Islam dinamakan JAMBAN ISLAM, memadaikah ? Isteri Pak Lah tidak bertudung, adakah itu tanda Islam Hadhari ? Bertudung tak wajib kah?
10. PERPADUAN – hanya dengan UMNO sahajakah kita boleh berpadu? Lihat Kelantan aman & bersatu, ada gaduh-gaduh?
11. BEZA PARTI PEMERINTAH DAN KERAJAAN – Parti pemerintah tidak boleh menggunakan prasarana/ medium/ peralatan/ kenderaan kerajaan (hak rakyat) untuk tujuan kempen.
12. MEDIA BERAT SEBELAH – mula dari media cetak hingga media siar RTM1 hingga TV9, mana media untuk pembangkang? Adilkah rakyat terima berita dah 'basi' dari Barisan Alternatif ?
13. AL-QURAN DAN AS-SUNNAH – hadis nabi " Gigitkan keduanya dengan gigi gerahammu", tiada undang- undang bersumber dari kedua ini yang lebih agong (supreme), satu dan hanya satu, ini sahaja.
14. DEB YANG GAGAL – Dasar Ekonomi Baru (DEB) mahu melihat Melayu menguasai ekonomi 40%, namun hanya 18% dicapai, nyata Umno gagal membela bangsanya selama 50 tahun ini, bagaimana 50 tahun akan datang?
15. UMNO KAPITALIS BERPEMIKIRAN BARAT – Umno mahu terus berkuasa walau apa cara, keadaannya seperti sistem kapitalis barat. Menggunakan pendekatan yang hampir sama namun tidak serupa, PAS mahu buat Islam, Umno buat Islam Hadhari, begitulah Umno kapitalis.
16. UMNO akan pupus – Sistem kapitalis Umno akan buat ia mereput lebih awal dan akhirnya pupus, perebutan kuasa, rasuah, skandal terdedah sedikit demi sedikit dan akhirnya rakyat akan sedar @ Negara sudah parah ?
17. RAKYAT DIGULAKAN – rakyat dilalaikan dengan hiburan, rakyat susah dibiar susah berterusan agar mereka terus dipanggil pembela rakyat.
18. SISTEM EKONOMI – ekonomi berasaskan Islam tidak rancak, asas riba wujud dimana-mana.
19. PENDIDIKAN CELARU – dasar pendidikan Negara kucar-kacir, tiada agenda yang jelas untuk 20 tahun akan datang, pembentukan generasi akan datang tidak jelas bentuk dan coraknya.
20. NEGARA SEKULAR (Memisahkan agama dari politik) – Umno umpama penjajah membunuh semua ulama yang menuntut kebenaran, Zaman Kamal Ataturk di Turki, azan dialih bahasakan, di sini ULAMA' Di 'GAM' – teguran dari ulamak digam, mana pergi Ustaz Harun Din dan ulama lain dikaca TV ?
21. MAKSIAT – Umno sentiasa mahu kemungkaran disisinyauntuk kekalkan orang-orang yang 'sesat' terus menyokongnya.
22. HUKUM ALLAH – sebab apa dituntut ? tak lain tak bukan sebab ia sesuai dengan manusia, jaga hak, maruah, harta. Ianya untuk maslahat umum/ semua.
23. KEBENARAN LAWAN KEMEWAHAN – mana satu paling dituntut agama, kebenaran atau kemewahan ? Jangan buta hati walau buta mata. Jangan sembunyikan kebenaran walau kebenaran itu pahit, kelak kita dituntutNya..
24. REZAB MELAYU – habis tanah rezab Melayu didagangkan dan ditukar dengan tanah 'hutan' yang tiada nilai.
25. EKUITI – berapa sangat ekuiti orang Islam / Melayu.
26. PEMERINTAHAN ISLAM & KHALIFAH – apa pentingnya? Islam tiada kekuatan diseluruh dunia disebabkan inilah, Palestin yang kecil itupun tak boleh dipertahankan, dengar suara anjing menyalak bukit saja.
27. BEZA PEMBANGUNAN & KEPERLUAN – memanglah Kuala Lumpur perlu jalan besar dan lebar kerana kenderaan banyak, logik la, memang pembangunan kampong diperlukan sebab dah 50 tahun merdeka, tak faham- faham, itu memang tanggungjawab pemerintah, bah.
28. IKHLAS – Umno tak ikhlas membangunkan Negara ini, setiap projek dinamakan projek BN, sedangkan itu duit rakyat.
29. DINASTI – beberapa dinasti telah dibentuk dari TPM& Ketua Pemuda Umno, Pak Lah& menantu, Dr. Mahathir& anak dll.
30. TERIMA KASIH KERAJAAN BN – bukan BN bikin aman dunia ini, terima kasihlah pada Allah dibikin manusia dengan akal sempurna dibukti melalui Al-Quran, tentulah Al-Quran ada penawar kepada manusia tentang masalah manusia.
31. Parti yang menang tubuh kerajaan. Kerajaan itu terhutang budi (beholden) kepada pengundi/rakyat. Bukan sebaliknya.
32. Atas (dasar) kontrak itu, rakyat bayar bermacam cukai, hasil, tarif dan tol kepada kerajaan. Rakyat jelata juga menanggung hutang yang diambil oleh kerajaan. Sekali lagi kerajaan terhutang budi dan beholden kepada rakyat. Bukan rakyat terhutang budi atau beholden kepada rakyat (sic) (kerajaan?).
33. Kerajaan pungut cukai, hasil, tarif dan tol. Kerajaan belanja untuk dirinya - macam belanja lebih RM16 juta untuk renovate Seri Perdana oleh Pak Lah dan Endon/Jeanne - bayar gaji menteri dan kakitangan awam. Bayar hutang Negara.
34. Untuk pembangunan kerajaan berhutang dari dalam dan luar negeri. Rakyat yang tanggung hutang itu generasi demi generasi.
35. Subsidi dan bantuan bukan dari duit kerajaan. Ia dari cukai, hasil, tarif dan tol yang rakyat bayar.
36. Subsidi/bantuan tanam semula getah dan kepada sawit datang dari cukai cess getah dan minyak kelapa sawit.
37. Subsidi padi datang dari pengguna yang beli beras. Kerajaan beri francais kepada Bernas. Bernas import beras mutu tinggi yang murah dari luar negeri dan campur dengan beras mutu rendah yang mahal dari dalam negeri. Bernas campur kedua-dua beras ini dan jual pada harga yang lebih tinggi dari harga di pasaran dunia. Bernas ambil sikit untung dan bagi bakinya kepada kerajaan untuk diagihkan kepada penanam padi. Jadi yang bagi subsidi padi bukan kerajaan tapi kita yang makan nasi.
38. Jadi yang kita mahu adalah kerajaan yang cekap, yang amanah dan telus. Kita yang bayar untuk biayai kerajaan dan pentadbiran negara, bukan kerajaan.
39. Subsidi petrol itu juga bukan duit kerajaan tapi duit Petronas yang kita semua miliki sebagai rakyat jelata, pengundi dan pembayar cukai. Tiada pengundi, tiada kerajaan. Kerajaan yang wajib berterima kasih kepada kita, bukan kita berterima kasih kepada kerajaan.
40. RENAISANCE BANGSAKU – mengembalikan sains yang ditolak puak agama Kristian merupakan zaman kebangkitan bangsa Eropah, mengembalikan Islam kepada peranannya sebagai pasak kehidupan merupakan peranan setiap umatnya, INGAT! Islam yang memuliakan Melayu , bukan Melayu yang memuliakan Islam, dan dengan datangnya Islam ke Tanah Melayu, beberapa tembok keimanan yang asal telah runtuh.
41. DOSA BESAR – Pak Lah membiarkan pelacur membuat dosa besar setiap hari dengan berzina, Islam Hadhari kah itu? Jelas beb semua negeri ada pusat zina ini, tanyalah pada anak muda, polis pun tak boleh buat apa, sebab undang-undang tak jelas, hal seperti ini salah polis dan masyarakat ke?
42. Jika anda berjiwa Islam, cetak & sebar @ forward kepada semua secepat mungkin.

makluman....

srat khabar star... 28/12/2007...dimaklumkan bhwa paderi malaysia....agama kristian skg tgh wat prmohonan kat mahkamah nk tukar name tuhan mreka dr jesus ke ALLAH...kowg taw x ape mksud dye nk wat cam tue....coz dowg nk sestkn akidah umat islam...so t rmi r owg yg msuk agama kristian klo nme jesus dtkar kew ALLAH...wei...tolong r forward kan... skang nie mahkamah ngah wat kputusn...why ulama brdiam diri sdgkn kes itu akan brleluasa...t rmi remaja islam murtad...tolong selamatkan islam..korang leh click kat sini :
makeURL("http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2007/12/27/nation/20071227210017&sec=nation","eHNsL21lc3NhZ2VzLnhzbA==");

http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2007/12/27/nation/20071227210017&sec=nation

ataupun, ni sy da copykan keratan tu..Catholic paper files writ of summonsPETALING JAYA: The publisher of Herald - The Catholic Weekly has filed a writ of summons and a statement of claim in the Kuala Lumpur High Court to seek appropriate declarations of the use of the word "Allah".The publisher said in a statement released Thursday that the Internal Security Ministry had issued a series of directives to the publisher to cease the use of the word "Allah" in the weekly.The publisher also said that if they failed to do so, the publication’s permit would either be suspended or revoked.“We have decided to have our legal position to use the word determined by the courts,” the statement said.The weekly’s editor Reverend Father Lawrence Andrew said that the writ was filed on Dec 5.The 13-year-old paper, which carries reports about the Catholic community in English, Malay, Tamil and Chinese, has a circulation of 12,000 for its members.

Tolong sebarkan kerana ISLAM ! ALLAHUAKBAR !!